Prace na drabinach

Przestrzeganie przepisów BHP przez osoby pracujące na wysokości z wykorzystaniem drabiny odgrywa bardzo istotną rolę i pozwala uniknąć wypadków, kontuzji, a także bardziej lub mniej poważnych sytuacji, które mogą mieć negatywny wpływ nie tylko dla pracowników, ale również i pracodawców. Odzież robocza i ochronna odgrywa w tym zakresie szczególnie ważną rolę. Kamizelka ostrzegawcza, właściwe obuwie oraz spodnie zapewniają nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. 

Jak zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym na drabinach?

BHP odgrywa szczególnie ważną rolę w trakcie pracy na wysokości z wykorzystaniem drabiny. Odzież robocza i ochronna jest tak samo istotna, jak znajomość przepisów, wiedza o zagrożeniach i maksymalne ograniczenie czynników niebezpiecznych. Należy mieć świadomość, że upadek z wysokości stanowi przyczynę co szóstego wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co 3 wypadku śmiertelnego, który ma miejsce w budownictwie. Statystyki pokazują dosadnie, jak poważny to problem i jak ważna jest asekuracja oraz właściwe zabezpieczenie. 

Drabina a przepisy BHP

Trzeba mieć świadomość, że przestrzeganie przepisów BHP odgrywa szczególnie istotną rolę w pracy na wysokości z wykorzystaniem drabiny. To właśnie brak znajomości albo respektowania podstawowych zasad przyczynia się do kalectwa, wypadków, a nawet śmierci. W trakcie pracy bardzo istotne jest stosowanie właściwego sprzętu, ale problemem może być także nieostrożność bądź ignorancja ze strony pracownika. To kwestie, których każdy może uniknąć. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż praca na wysokości zgodnie z przepisami BHP zaczyna się od 1 m powyżej powierzchni. Wystarczy wejść na kilka szczebli, aby dana osoba była zobowiązana do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Bardzo istotna jest odzież robocza i ochronna, a jeżeli prace są wykonywane po zapadnięciu zmroku, potrzebna jest także kamizelka ostrzegawcza.

Pracując na wysokości, stabilność odgrywa kluczową rolę. Jest to uwarunkowane zarówno przepisami, jak i podejściem zdroworozsądkowym. Sprzęt musi posiadać wymagane certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo. 

Drabina nie może mieć:

 • pogiętych prowadnic, 
 • brakujących albo prowizorycznie naprawionych szczebli, 
 • wystających oraz ostrych elementów, 
 • brakujących elementów antypoślizgowych, 
 • elementów ratalnych albo naprawianych w sposób inny niż na serwisie u producenta.

Oferowane przez producentów drabiny mają różne parametry:

drabiny profesjonalne:

 • teleskopowe, 
 • drabino-rusztowania, 
 • modele 2 oraz 3 elementowe, 
 • drabiny domowe.

Poszczególne modele różnią się między sobą konstrukcją, rodzajem zabezpieczenia, materiałem, który posłużył do produkcji, liczbą szczebli, wysokością roboczą oraz maksymalną nośnością.

Jak zabezpieczyć się przed upadkiem z wysokości w trakcie pracy na drabinie?

 Aby uniknąć upadku z drabiny, wymagane jest wyposażenie pracownika w:

Właściwy strój jest niezwykle istotny i będziemy to cały czas podkreślać. Pragną zakupić wysokiej jakości odzież i dodatki warto odwiedzić sklep internetowy bezpieczenstwo-bhp.pl

O czym trzeba pamiętać, korzystając z drabiny?

Właściwa wysokość drabiny umożliwia komfortowe uzyskanie wysokości roboczej, ale bez konieczności wychylania. Bardzo istotne jest bezpieczne podparcie, gdyż jest ono gwarancją stabilności.  

Stan techniczny jest bardzo ważny, o czym już wspominaliśmy. Zabrania się korzystanie z uszkodzonej, niekompletnej drabiny, która jest ustawiona w niewłaściwym miejscu (na krawędzi albo nierównym terenie).

Należy zadbać także o dodatki podwyższające poziom bezpieczeństwa. Zalicza się do nich antypoślizgowe wstawki na szczeblach oraz nóżkach, a także mechanizm zapobiegający rozsunięciu się albo przewróceniu drabiny. Wymienione elementy działają bardzo dobrze.

W dalszej kolejności należy zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy. Precyzując, chodzi o właściwą asekurację przez drugą osobę. 

Trzy punkty podparcia to gwarancja bezpiecznej pracy na wysokości. W praktyce oznacza to dwie stopy na szczeblach oraz jedną rękę znajdującą się na poręczy. W trakcie wchodzenia albo schodzenia z drabiny jedna stopa ma być na szczeblu, a dwie dłonie na poręczach. 

Instruktaż stanowiskowy jako bezpieczny sposób korzystania z drabiny. Zatrudnione osoby muszą wiedzieć, jakie zagrożenia występują w miejscu pracy, a także jakie są bezpieczne metody wykonywania pracy i z jakich urządzeń należy korzystać w trakcie naprawy. 

Decydując się na drabiny przystawne, trzeba pamiętać, aby ustawić je w taki sposób, żeby spełniały wymogi BHP pracy na wysokości. Wymagane jest, aby konstrukcja była na stabilnym podłożu i wystawała minimum 75 cm powyżej miejsca, gdzie jest ustawiona. Wymagane jest także zapewnienie ustawienia 65-75 stopni nachylenia względem podłoża.

Czego nie można robić, pracując na drabinie?

Wśród czynności zabronionych podczas używania drabiny wymienia się:

 • używanie drabiny rozstawnej, jako przystawnej, 
 • ustawienia drabiny przystawnej na śliskiej powierzchni albo na elementach lekkich, które można bez problemu przestawić, 
 • ustawiania drabin w miejscach stwarzających zagrożenie — przy maszynach oraz urządzeniach czy zamkniętych drzwiach, a także niezabezpieczonych przejściach, 
 • wchodzenia albo schodzenia tyłem, czyli plecami do szczebli, 
 • wykonywania z drabiny przystawnej robót murarskich oraz tynkarskich na wysokości przekraczającej 3 metry, 
 • samodzielnego noszenia drabiny przekraczającej 4 m długości, 
 • wykonywania robót malarskich z drabiny rozstawnej na wysokości przekraczającej 4 m, 
 • rozstawiania drabin na ruchomym podłożu, typu palety, cegły, dźwigi, rusztowania, łyżki koparek oraz pomosty robocze, 
 • pracy w bezpośrednim sąsiedztwie na powietrznej linii energetycznej bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia, 
 • przerabiania oraz naprawiania drabin we własnym zakresie i malowania drabiny drewnianej, 
 • korzystania z drabin metalowych w trakcie burzy.