Czynniki szkodliwe

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Metody badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają Polskie Normy oraz normy międzynarodowe lub równoważne. Dla czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy określone zostały w przepisach [Q276] dopuszczalne stężenia i natężenia. Zależą one od ich wielkości oraz czasu działania na pracownika. Przedstawiają je następujące pojęcia:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w trakcie ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w przepisach Kodeksu pracy, przez trwanie jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie jego zdrowia, a także w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno przyczynić się do ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, o ile występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, przy założeniu, iż odstęp czasu będzie nie krótszy niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie;

4) najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) – wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na zatrudnionego w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w przepisach Kodeksu pracy, przez trwanie jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie jego zdrowia, a także w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Kiedy badać bezpieczeństwo środowiska pracy?

Pracodawca, u którego występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, ma obowiązek dokonywania badań i pomiarów tych czynników:

co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu, w ostatnio wykonanym badaniu lub pomiarze stężenia bądź natężenia czynników powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia wymienionego w przepisach [Q276],

co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu, w ostatnio wykonanym badaniu lub pomiarze stężenia bądź natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia wymienionego w przepisach [Q276],

w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

W sytuacji występowania w środowisku pracy szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego. Czynnika, dla którego określono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego, przeprowadza się pomiary ciągłe tego czynnika.

Szczegółowe informacje odnośnie badania bezpieczeństwa środowiska pracy znajdują się na naszym blogu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.