JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ TWARZ I OCZY W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ OCZU I TWARZY

Do środków ochrony oczu i twarzy zaliczanych jest wiele środków ochrony indywidualnej osłaniających oczy i ich najbliższe otoczenie. Mają one na celu zabezpieczenie twarzy, uszu, szyi oraz karku. Wśród tych osłon najbardziej rozpoznawalnymi są:

  • okulary ochronne,
  • gogle ochronne,
  • osłony twarzy,
  • przyłbice spawalnicze,
  • tarcze spawalnicze.

Środki ochrony oczu i twarzy mają za zadanie zapobieganie uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, jakie spowodować mogą:

  • czynniki mechaniczne,
  • czynniki chemiczne i biologiczne,
  • czynniki termicznymi i szkodliwym promieniowaniem.

Kiedy zachodzi konieczność stosowanie środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy?

Zawsze, gdy występuje narażenie pracowników na odpryski należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Musi w nie być wyposażony każdy pracownik, który podczas wykonywania swojej pracy spotkać się może z poniższymi zagrożeniami:
• uderzenie, podczas którego zachodzi prawdopodobieństwo powstania odprysków,
• pyły i gazy, m.in. aerozole szkodliwych substancji chemicznych,
• rozbryzgi cieczy, np. krople powstałe podczas przelewania środków chemicznych,
• optyczne promieniowanie, w tym promień lasera,
• łuk elektryczny, w trakcie prac elektrycznych,
• rozbryzgi stopionych metali, powstałe w procesach hutniczych.
Reasumując powyższe zagrożenia pamiętać należy, że środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy zalecane są podczas wykonywania prac wszędzie tam, gdzie występuje promieniowanie optyczne, a więc laserowe, jak  również promieniowanie słoneczne, czy promieniowanie UV, które spowodować mogą groźne schorzenia. Stosowanie środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy niezbędne jest także w sytuacjach, w których pracownicy mają kontakt z gazami i pyłami. Transmisja pyłów i gazów powstających w wyniku wielu procesów technologicznych spowodować może nie tylko poważne schorzenia narządu wzroku, ale również przyczynić się do uszkodzenia dróg oddechowych. Zagrożenia dla narządu wzroku stanowią także wszelakie prace np. remontowo-budowlane, podczas których powstają niebezpieczne odpryski.

Co grozi oku?

Urazy oczu mogą prowadzić nie tylko do silnego bólu, zaczerwienienia, łzawienia, ale również do utraty wzroku. Urazy narządu wzroku mogą obejmować powieki, drogi łzowe, spojówki oraz samą gałkę oczną.

PODZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY OCZU I TWARZY ZE WZGLĘDU NA FORMĘ

OKUARY OCHRONNE

stanowią najpopularniejszy rodzaj środków ochrony oczu. Wersja z szybkami bez filtrów stanowi zabezpieczenie oczu przed kontaktem z ciałami stałymi. Okulary z filtrami, najczęściej z zabarwioną szybką chronią dodatkowo przed promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym oraz jaskrawym światłem. Dla skutecznego zabezpieczenia okulary ochronne wyposażone powinny być w boczne osłony. Wskazanym jest także, by wyposażone zostały w osłony od strony czoła. W sytuacji zagrożenia uderzeniem odprysków z dołu stosować należy gogle ochronne lub osłony twarzy.
Jakie zalety posiadają okulary ochronne?
Okulary ochronne z powodzeniem zabezpieczą oczy przed niebezpieczeństwem odprysków, rozbryzgów farb i cieczy oraz iskrami w trakcie cięcia materiałów. Największą zaletą okularów ochronnych jest możliwość szybkiego i wygodnego zabezpieczenie oczu.

GOGLE OCHRONNE

w sytuacji, kiedy wymagana jest szczelniejsza ochrona oczu nie koniecznie sprawdzą się okulary ochronne. Właśnie wtedy sięgnąć trzeba gogle ochronne, które
precyzyjniej, niż okulary ochronne obejmują twarz użytkownika w okolicy oczu.
Z uwagi na szczelne przyleganie ich do twarzy mają właściwości zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł. Do zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi najskuteczniejsze będą gogle z pośrednim systemem wentylacji.
Kiedy wybrać gogle ochronne?
Kiedy niezbędna jest ochrona oczu i części twarzy przed urazami mechanicznymi najlepiej wybrać gogle ochronne. Konstrukcja gogli ochronnych oraz ich ścisłe przyleganie do twarzy zapewni doskonałą ochranę oczu przed działaniem substancji pylących, lotnych i chemikaliami w trakcie użytkowania podczas pracy.

Jak dopasowuje się gogle ochronne?

Dopasowanie gogli ochronnych do wielkości głowy i twarzy użytkownika jest możliwe za pomocą ściągacza – elastycznej gumki. Wielkość gogli ochronnych pozwala na stosowanie ich wraz z okularami korekcyjnymi.

OSŁONY TWARZY O WYSOKIM POZIOMIE ZABEZPIECZENIA

OSŁONA TWARZY by chronić przed szkodliwym promieniowaniem wykonywane są z tworzyw sztucznych lub siatki metalowej. Przystosowane są do zużywania w różnych środowiskach, w zależności od zastosowanego tworzywa bądź kształtu konstrukcji. Często ochraniają też szyję i podbródek. Osłony te montowane mogą być na nagłowiu albo na hełmie ochronnym. Do osłon twarzy zalicza się także przyłbice, w tym przyłbice spawalnicze, kaptury i tarcze spawalnicze.
Gdzie niezbędne jest stosowanie osłon przeciwodpryskowych?
Stosowanie osłon przeciwodpryskowych jest niezbędne zawsze w sytuacji, w której pracownik ma do czynienia z występowaniem szkodliwych substancji i odprysków, które dostać mogą się do oczu, ust i nosa. Osłona przeciwodpryskowa ma za zadanie skuteczną ochronę całej twarzy przed ewentualnym uszkodzeniem przez czynniki zewnętrzne. Ustawienie szyby w osłonie jest możliwe za pomocą zawiasów zainstalowanych w jej konstrukcji.

OSŁONY SPAWALNICZE

Osłony spawalnicze stanowią ostatnią podstawową kategorię środków ochrony twarzy. Osłony spawalnicze zapewniają pracownikowi ochronę przed szkodliwym promieniowaniem optycznym, iskrami i innymi zagrożeniami powstającymi w procesie spawania.
Czy osłony spawalnicze podlegają jakiemuś podziałowi?
Tak, osłony spawalnicze dzielą się na:
• przyłbice spawalnicze
• tarcze spawalniczej
• gogle spawalnicze
• okulary spawalnicze
• kaptury spawalnicze.

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

mogą być mocowane do głowy spawacza, a także do jego hełmu ochronnego. Składają się z korpusu, ramki i nasady filtrów i ochraniają całą twarz.
Korzystając z tarczy spawalniczej spawacz sam trzyma jej rękojeść, chroniąc oczy, twarz i szyję. Tarcze spawalnicze składają się z korpusu, w którym umieszczona jest ramka na filtry.
Sprzęt chroniący oczy i twarz może osłaniać przed czynnikami biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, promieniowaniem optycznym.

Jak dobrać środki ochrony wzroku kierując się rodzajem jego uszkodzenia?
Kierując się rodzajem uszkodzenia wzroku środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy dobrać można według następującego podziału:  
• urazy mechaniczne, kiedy to do urazu oka dochodzi poprzez ciało stałe. Urazy takie najczęściej towarzyszą pracy ręcznej lub obróbki mechanicznej ciał stałych. Przykładem urazu mechanicznego  może być uderzenie opiłkiem metalu przy jego obróbce,
• urazy wywołane przez substancje chemiczne, doprowadzić mogą do poparzenia twarzy i oczu. Do  takich urazów zaliczyć można:
- nierozważne obchodzenie się z kwasem lub zasadą w pracowni laboratoryjnej
- niewłaściwe korzystanie ze środków czystości
- nieuważnie prowadzone prace lakiernicze
• termiczne poparzenie narządu wzroku, dochodzi do niego  kiedy do urazu prowadzi działanie gorących cieczy, gazów czy płomieni, np. poparzenie wrzątkiem
• uraz oka spowodowany działaniem promieni świetlnych. Kiedy promienie świetlne wnikną do oka, prowadzić mogą do uszkodzenia plamkowej części siatkówki, co skutkować może osłabieniem wzroku i mroczkami w polu widzenia. Najczęściej narażoną na ten uraz grupą zawodową są spawacze
• długotrwała praca „męcząca wzrok”, doprowadzić może do zespołu „suchego oka”, bólami głowy i zamglonym widzeniem. Są to charakterystyczne objawy spotykające osoby, które spędzają długie godziny przed ekranem komputera.

Jakie obowiązki  względem ochrony oczu ciążą na pracodawcy?
W pierwszej kolejności, obowiązkiem pracodawcy jest zlikwidowanie zagrożeń poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Jednak w licznych przypadkach wyeliminowanie zagrożeń przez zastosowanie ochrony zbiorowej nie jest możliwe. W przypadku ochrony oczu pracodawca dostarczyć powinien pracownikom zabezpieczenia odpowiednie do istniejącego zagrożenia. Przy wyborze ochrony indywidualnej oczu ważnym jest zarówno uwzględnienie komfortu pracy, jak i stanu zdrowia pracownika.


Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce Ochrona oczu i twarzy polecamy szeroką ofertą ochron oczu i twarzy – gogle, okulary i osłony twarzy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.