Zakładowa apteczka pierwszej pomocy

Zakładowa apteczka pierwszej pomocy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Każdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć firmę w odpowiednią liczbę apteczek pierwszej pomocy. Rozmieszczając apteczki na terenie zakładu pracy, uwzględnić należy rodzaj, jak również nasilenie mogących mieć miejsce zagrożeń. W przedsiębiorstwach, gdzie zatrudnienie odbywa się w wyższym stopniu zagrożenia i niebezpiecznych procesach apteczek powinno być więcej.
Zaś w miejscach, gdzie występuje większe ryzyko wypadku lub wykonywane czynności związane są z wydzielaniem się par, gazów, pyłów, czyli substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na działanie toksyczne, zapewnić należy punkty pierwszej pomocy.

Zakładowa apteczka - zawartość

Zakładowa apteczka służy do przechowywania środków oraz materiałów niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Oznakowana białym krzyżem na zielonym polu apteczka mieścić powinna tylko niezbędne środki, w niewielkich ilościach, służące do ratowania oraz opis zawartości. Ponieważ najczęściej korzystają z niej osoby nieposiadające wiedzy medycznej powinna być prosta w użyciu, tak aby potrafiły one sprawnie odszukać potrzebne środki i materiały.
Przepisy polskie nie regulują co powinno znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy i jakie powinno być jej usytuowanie. Nakładają jednak obowiązek na pracodawcę aby zapewnić pracownikom apteczkę. Przy kompletowaniu zawartości apteczki pierwszej pomocy najistotniejsze są potrzeby, które w przypadku zakładu pracy wynikają z charakteru i specyfiki firmy. Najpotrzebniejsze środki stanowiące podstawowe wyposażenie apteczki to: jednorazowe i wytrzymałe rękawiczki, bandaże o różnych wielkościach, różnej wielkości jałowe gaziki, plastry, opaski, chusta trójkątna, agrafki, nożyczki, koc termiczny, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, aparat do sztucznego oddychania.
Apteczka nie powinna zawierać waty, leków i środków dezynfekcyjnych. Umieszczanie farmaceutyków w ogólnodostępnej apteczce zakładowej stwarza zagrożenie nadużyć, zatruć lub wstrząsu anafilaktycznego.
Zarówno w punktach pierwszej pomocy jak i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być umieszczone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy.

Różnego rodzaju apteczki oraz środki do ich wyposażenia dostępne są na  Apteczki - www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.