Czym są zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Co można zrobić, aby zatrudnione osoby pracowały w odpowiednich warunkach?

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe — czym są i jak im zapobiegać?

Przepisy prawa nakładają wiele obowiązków na przedsiębiorcę. Jednym z nich jest zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich maksymalne ograniczenie. Co w praktyce może zrobić pracodawca?

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe — co to jest?

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe nazywane są czasem incydentami i oznaczają niebezpieczne sytuacje, których skutkiem ubocznym mogły być poważne obrażenia, jednak na skutek różnych okoliczności nie wystąpiły. W praktyce oznacza to przypadki, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli albo przebiegła niezgodnie z ustalonymi zasadami, jednak nikt nie ucierpiał. Aby lepiej zrozumieć, czym są zdarzenia potencjalnie wypadkowe, warto zapoznać się z przykładami. 

Jednym z przykładów jest potknięcie się pracownika, który dzięki interwencji innych osób, nie upadł. Kolejny przykład zdarzenia potencjalnie wypadkowego odnosi się do pojazdów przemieszczających się w magazynie, które niemalże się zdarzyły, jednak refleks jednego z kierowców pozwolił uniknąć kolizji. 

Jakie są rodzaje zdarzeń potencjalnie wypadkowych?

Można wymienić kilka rodzajów zdarzeń potencjalnie wypadkowych:

  • niebezpieczne zachowanie współpracowników — w praktyce podstawowym czynnikiem wypadków i niefortunnych zdarzeń w miejscu pracy jest niewłaściwe postępowanie pracowników albo innych osób. Podjęte działania stwarzają zagrożenie nie tylko dla nich, ale także dla innych osób. Przyczyną niebezpiecznego zachowania może być brak bądź nieskuteczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, brak albo niewystarczający nadzór, lekceważenie przepisów obowiązujący w zakładzie pracy, brawura i pośpiech, 
  • niebezpieczne warunki pracy w zakładzie — drugim najczęściej spotykanym czynnikiem ryzyka w zakładzie pracy są niebezpieczne warunki. Zalicza się do nich warunki środowiskowe, używany sprzęt albo infrastrukturę. W praktyce oznacza to niesprawne maszyny, uszkodzone narzędzia, zniekształcone drogi i podesty, cieknące zbiorniki, nadmierne zapylenie i hałas, 
  • zdarzenie potencjalnie niebezpieczne — zdarzenia potencjalnie niebezpieczne są uwarunkowane charakterem wykonywanej pracy i zagrożeniami występującymi w zakładzie. W praktyce mogą skutkiem ubocznym niebezpiecznych warunków pracy albo konkretnym zachowaniem, chociaż w wielu zakładach pracy taka kategoria odnosi się do sytuacji, w których człowiek nie miał bezpośredniego udziału, jednak zdarzenia przyczyniły się do uszkodzenia mienia.

Część zakładów pracy wskazuje, że podczas incydentów może dochodzić do drobnych obrażeń ciała, które nie wymagają wzywania pomocy, gdyż nie ma zagrożenia dla zdrowia lub życia. Konieczne jest jedynie założenie opatrunku albo podjęcie innych podobnych działań. Incydenty nie są klasyfikowane jako wypadki, a po ich wystąpieniu zatrudnione osoby mogą kontynuować pracę.

 

Jak postępować w przypadku zdarzenia potencjalnie wypadkowego?

Jeżeli w zakładzie pracy wystąpi zdarzenie potencjalnie wypadkowe, należy postępować zgodnie z instrukcją:

  • zgłoszenie incydentu — każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe wymaga zgłoszenia do osoby przełożonej albo odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w firmie. Szybkie działanie jest istotne, gdyż umożliwia odpowiednią reakcję, co z kolei pomoże chronić inne osoby,  
  • dokładna dokumentacja — wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w zakładzie pracy, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. To podstawa do wykonania dokładnej analizy wraz z rozpoznaniem przyczyn i wyznaczeniem optymalnych rozwiązań, 
  • analiza przyczyn — kiedy incydent zostanie zgłoszony, wymagane jest dokładne przeanalizowanie przyczyn, 
  • wprowadzenie działań korygujących — dzięki wykonanej analizie można przystąpić do czynności korygujących, dzięki czemu ryzyko wystąpienia kolejnych incydentów zostanie zminimalizowane, 
  • szkolenia i edukacja — gdy przyczyną zdarzenia był brak wiedzy bądź niewłaściwe zachowanie zatrudnionej osoby, pracodawca powinien zdecydować o wykonaniu szkolenia bądź przekazać wymagane informacje, które pozwolą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, 
  • monitorowanie postępu — kiedy działania korygujące zostaną już wdrożone, należy mieć na uwadze konieczność sprawdzania efektów, a jeśli będzie to konieczne — wprowadzenie nowych procedur. 

Dlaczego zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest istotne?

Podstawowym celem zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest ograniczenie ryzyka wypadków w przyszłości. Dzięki identyfikacji zagrożeń można skutecznie ograniczyć ryzyko wypadków z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi. 

Drugą korzyścią zgłaszania zdarzeń jest zwiększenie świadomości pracowników, a także ich edukacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

To także skuteczny sposób, aby udoskonalać stosowane procedury oraz wzbogacić  zatrudnione osoby w odpowiednie narzędzia i ważne informacje. 

Odzież ochronna i robocza a zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mogą wystąpić w każdym przedsiębiorstwie. Ich rozpoznanie i podjęcie stosownych działań powinno przyczynić się do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo istotne jest stosowanie odpowiedniego stroju i akcesoriów przez zatrudnione osoby, a czasem i odwiedzających. W praktyce oznacza to przede wszystkim obuwie robocze, które minimalizuje ryzyko potknięcia i co za tym idzie – uszkodzenia ciała, a nawet utraty życia. Ważne są także odpowiednie akcesoria — gogle ochronnekask roboczy, rękawice ochronneochronniki słuchu i wiele innych.

Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej i dodatków pozwala zminimalizować ryzyko wypadków — ta wiedza jest przydatna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.